ЗА НАС
Видена Рашид
старши учител
Николина Донева
помощник възпитател
Свобода Бокова
помощник възпитател
Живка Нешкова
главен учител
Маргарита Атанасова
старши учител
Гинка Чолева
помощник възпитател
Емилия Пеева
старши учител
Дора Атанасова
старши учител
Цветелина Мандилова
помощник възпитател
Йорданка Костова
старши учител
Силвия Разсолкова
старши учител
Марина Караасенова
помощник възпитател
Иванка Кузева
помощник възпитател
Валентина Маринова
помощник възпитател
Емилия Вранчева
помощник възпитател
Ваня Бангова
Катя Козарева
Мария Аршинкова
медицинска сестра
Калина Йорданова
медицинска сестра
Бойка Делева
помощник възпитател
Цветанка Маркова
помощник възпитател
Сашка Чолеева
касиер-домакин
Ева Стоева
главен готвач
Малина Караасенова
помощник готвач
Мая Якимова
директор