КОНТАКТИ
Вашето име:
Email:
Относно:
Съобщение:
Адрес:

Обединено детско заведение "Фантазия",
Велинград 4600, кв. Лъджене, ул. "Искра" №16
URL: http://www.odzfanazia.com/
email: fantazia_velingrad@abv.bg
тел.: 0359/ 5 23 15
Директор:

Мая Якимова